Anlatmak için bir söz kurmak…

Çalışma katılımcıların bir ifade oluş olarak dil ile ilişkilerine, söz evreniyle kurdukları bağlara ve yazma nedenleri üzerine odaklanacak.

Anlatmak ve göstermek için yazmak…

Çalışma, katılımcıların anlatmak ve göstermek için kurdukları ‘söz’e odaklanacak. Kurulan sözün derinleştirilmesi, güçlendirilmesi için; imge, imgelem, çağrışımlar… Bu çalışmada şiir, sözcük tınısı, ritim gibi özelliklere odaklanarak, sözün mecrası aranacak.

Ama nasıl?

Çalışma bireysel olan öyküyü kolektif tartışmaya açarak, en doğru anlatma biçimini arayacak. Bu çalışmada kurulan söz’ü temsil eden fotoğraflar kullanılacak, fotoğrafların sonrası üzerine fikir arayışlarına gidilecek. Bu çalışmada ayrıca bir kitle iletişim aracı olarak ‘drama’ya giriş yapılacak.

Senaryolaştırmak üzere…

Çalışma anlatmanın bir biçimi olarak senaryoya odaklanacak, senaryonun temek özelliklerine yoğunlaşacak. Göstermek için biriktirilen sözlerin, senaryoda nasıl biçim alacağı üzerine notlar düşülecek. Film, dizi ve belgesel senaryosu üzerine notlar…

Biçim üzerine…

Çalışmada senaryo tekniği konu edilerek, yaratıcı senaryo yazarlığının özelliklerine dair satır başları konu olacak. Senaryonun diğer anlatım olanaklarından farkları, senaryo yazmanın biçim bilgisi ama bir o kadar da dağınık halleri… Gelişim sırasıyla; öykü, sinopsis, tretman nedir, ne değildir?

Kim konuşuyor?

Çalışmada senaryo yazımında diyalog örgüsü üzerine odaklanacak. Diyalog ve hareket arasındaki bağ, diyalog ve görüntü arasındaki alışverişler, diyalogların gücü üzerine örnekler verilerek, senaryo oluşturma sürecinde konuşmanın kullanımına dikkat çekilecek.

Söylediklerimiz ya da söylemediklerimiz…

Çalışma anlatmak ve göstermek bağını kuracak, anlatılmak üzere kağıda düşülen sözün anlamına bakacak. Anlatmak istenen şey, seçilen karakter, akan diyaloglar, görüntüye alınan kare ne anlatmak istiyor? Senaryo yazımında düşünce, ileti ya da tema üzerine alıştırmalar. İdeoloji, politika ve etik düzleminde, seçilen sözün irdelenmesi…

Tuğlaları sağlamlaştıralım…

Çalışma senaryo alıştırmalarına yönelecek ve yazılan parçaların üzerine kolektif çalışma yapılacak. Bu çalışmada senaryonun özel birimlerine odaklanılacak, anlamsal ve biçimsel olarak ana hatları belirginleştirilecek.

O an…

Çalışma yazılan senaryo örneklerinin derinleştirilmesi, yoğunlaştırılması ve elbette sadeleştirilmesine odaklanacak. Çalışma boyunca senaryoda zamanlama, gösterme sırası, güçlü sahne kurma bilgisi gibi başlıklarda yoğunlaşılacaktır.

Bir senaryo…

Çalışma yazma cesaretini ortaya koyacak, senaryo yazımında farklı yaklaşımlardan söz edilecek, sözün; görüntüde, seste, çağrışımdaki gücüne bir bakış daha atılarak, katılımcıların oluşturdukları senaryo örneklerine katkılar tartışılacaktır.

Çekilse nasıl olurdu?

Çalışma yazılan senaryo örneklerinin çekim özelliklerine odaklanacak, film biçimi ve duyumunun senaryoda izlerine dair vurgular yapılacak. Oluşan senaryonun çekim aşamalarına dair teknik bir takım bilgiler, bütçe, kamera, set, mekan, oyuncu gibi başlıklarda senaryo üreticisine kısa bilgiler verilmesi hedeflenecek.

Senaryo yazmak ya da kıyılarda bir yerlerde olmak…

Çalışma senaryo yazım atölyesinin değerlendirmesi ve yazma/anlatma süreçlerine dair alınan mesafenin ortaya konmasına ayrılmıştır. Ortaya çıkan senaryo örneklerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi için gerekli katkıların yapılası çalışmanın hedeflerindendir.