Kulak geliştirmeye (aralık duyma ve duyulan sesi doğru bir şekilde verebilme) yönelik çalışmalardan oluşmaktadır.

Tek Ses:

Duyduğu sesleri “a” ya da “na” hecesiyle aynı şekilde tekrar edebilme

Çift Ses:

Piyanoda aynı anda verilen iki sesi kalın sesten ince sese doğru ayırt edebilme

Üç Ses:

Piyanoda aynı anda verilen üç sesi en kalın sesten başlayarak en ince sese doğru tek tek ayırt edebilme

Dört Ses İşitme:

Piyanoda aynı anda verilen dört sesi en kalın sesten başlayarak en ince sese doğru tek tek ayırt edebilme

Ezgisel İşitme (Melodik Hafıza):

Piyanodan çalınacak “2” ya da “4” ölçülük ezgilerin “a” ya da “na” hecesiyle doğru bir şekilde tekrar edilmesi

Ritimsel İşitme (Ritimsel Hafıza):

El ya da kalem ile verilecek “2” ya da “4” ölçülük ritim kalıplarının doğru bir şekilde tekrar edilmesi