Konservatuvar Şan ve Müzikal Bölümlerine hazırlanmak amacında olan öğrenciler için Şan Eğitimi, kulak geliştirme ve sınav repertuarına yönelik çalışmalardan oluşmaktadır.

Şan eğitimi özel ders olarak işlenmektedir.

Birinci Basamak Sınavı Programı

Kulak geliştirmeye yönelik çalışmalar: Aralık duyma ve duyulan sesi doğru bir şekilde verebilme

 • Tek Ses: Duyduğu sesleri “a” ya da “na” hecesiyle aynı şekilde tekrar edebilme
 • Çift Ses: Piyanoda aynı anda verilen iki sesi kalın sesten ince sese doğru ayırt edebilme
 • Üç Ses: Piyanoda aynı anda verilen üç sesi en kalın sesten başlayarak en ince sese doğru tek tek ayırt edebilme
 • Dört Ses İşitme: Piyanoda aynı anda verilen dört sesi en kalın sesten başlayarak en ince sese doğru tek tek ayırt edebilme
 • Ezgisel İşitme (Melodik Hafıza): Piyanodan çalınacak “2” ya da “4” ölçülük ezgilerin “a” ya da “na” hecesiyle doğru bir şekilde tekrar edilmesi
 • Ritimsel İşitme (Ritimsel Hafıza): El ya da kalem ile verilecek “2” ya da “4” ölçülük ritim kalıplarının doğru bir şekilde tekrar edilmesi
İkinci Basamak Sınavı Programı:
 • Streching Egzersizleri: Esneme çalışmaları (vücut üzerindeki gerilimi yok etmeye yönelik çalışmalar)
 • Nefes Teknikleri: Nefes egzersizleri, diyafram çalışmaları, nefes alma, nefes verme egzersizleri
 • Duruş Teknikleri: Doğru duruş çalışmaları
 • Diksiyon Çalışmaları (Konuşma Egzersizleri): Sesli ve sessiz harfler üzerinden gisdilerek yapılan çalışmalar
 • Ton ve Rezonans: Doğru tonu ve rezonansı bulmaya yönelik çalışmalar
 • Şan Egzersizleri: Sesli ve sessiz harfler ile hece çalışmaları, ses perdelerinin (orta sesler, göğüs sesleri ve kafa sesleri) yerlerinin belirlenmesi
 • Entonasyon: Doğru ses kullanımı

 

Sınav İçin Repertuvar Çalışmaları