Anlatmak için bir söz kurmak…

Çalışma katılımcıların bir ifade oluş olarak dil ile ilişkilerine, söz evreniyle kurdukları bağlara ve yazma nedenleri üzerine odaklanacak.

Anlatmak ve göstermek için yazmak…

Çalışma, katılımcıların anlatmak ve göstermek için kurdukları ‘söz’e odaklanacak. Kurulan sözün derinleştirilmesi, güçlendirilmesi için; imge, imgelem, çağrışımlar… Bu çalışmada şiir, sözcük tınısı, ritim gibi özelliklere odaklanarak, sözün mecrası aranacak.

Anlatının fikri

Metin oluşturmanın temel yapısına dair girişler yapılarak, tema, anlatım olanakları, iletişim biçimi ve hedef kitle çalışmaları gerçekleşecek. Metnin düşüncesi, düşüncenin metnin biçimine ve gelişimine katkısı çalışmanın odağını kuracak

Anlatmanın işçiliği

Yazmayı sağlayan motivasyonlara odaklanarak, yazma sürecini geliştirecek olanakların aranacağı çalışma, meselenin zanaatkarlık kısmına da giriş yapacak, dil/sözcük/imge/imgelem gibi temel kavramı yazma motivasyonuna ekleyerek ilerleyecek.

Yazmak için alıştırmalar

Çeşitli yazma çalışmaları yapılarak yazınsal anlatım türlerine giriş, bu türlerin metinlerinin okunması, bu okumalar üzerinden yazı çalışmaları yapılarak atölye ortamında üretim denemeler yapılacak.

Yazmaya alışmamak için

Yazma süreçlerinin besleyecek öneri ve alıştırmaları içeren çalışmalarla, yazmanın alışkanlıktan öteye taşınarak, kendi yazma sürecinin farkında bir yazın emeği ortaya çıkarılmaya çabalanacak…

Metin kurmak

Yazma süreçlerinin özsel ve biçimsel bilgisi ile birleşen yazma denemeleri ile yazmak atölye üretim arayışına odaklanarak, katılımcıların doğrudan atölye ortamı içinde eleştirel sözle metin kurmasının önünü açacaktır.